KILAKOLTATÁSOKRÓL, MORATÓRIUMRÓL, LAKÁSHELYZETRŐL – részletesen, felelősen, személyesen

Author:

2022 szeptemberében ért végrehajtási szakaszba hat, évek óta húzódó kilakoltatási ügy Újpesten. Minden egyedi ügy rengeteg felelősségi szinten és döntési ponton át tartó folyamat.
Az előzményekről, az okokról és részletekről Újpest Önkormányzata az ügyfelek, lakóközösségek és különféle nem-közszereplő felelősök beleegyezése nélkül nem nyújthat nyilvános tájékoztatást.

Neighborhood

Az „A város mindenkié” (AVM) csoporttal 2022. augusztus 30-án személyes egyeztetést tartottunk, és azóta több körben találkoztunk. Az informális, nyitott és Újpest részéről bizalomépítő szándékú találkozón három ügyről esett szó. Rögzítettük az álláspontokat, hogy melyik ügynek milyen kifutása lehetséges. Azt gondolom, Újpest és én magam is következetesen és messze menőkig megtettük, amit az egyes esetekben vállalhattunk. Részletekbe ismét nem mehetek az egyedi ügyekben.
===
A fővárosi moratóriumról
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 182/A. § (1) bekezdése alapján a kilakoltatási moratórium 2022. november 15. – 2023. április 30. napjáig tart. Ehhez képest a fővárosi képviselők a Főváros rendes Közgyűlés keretében 2022. szeptember 28-án döntöttek arról, hogy Budapest saját hatáskörben – a fővárosi tulajdonú és kezelésű lakásállományra vonatkozóan (!) – azonnali kilakoltatási moratóriumot hirdet, valamit kezdeményezőként ugyanilyen ajánlást tesz a kerületi önkormányzatok felé is.

Szövegszerűen:
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
1. Budapest Főváros Önkormányzata, mint végrehajtást kérő, 2023. április 30-ig magánszemély kötelezett esetében
a) nem kezdeményezi lakóingatlan kiürítésének foganatosítását,
b) kezdeményezi az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését, határidő: 2023. április 30-ig folyamatos, felelős: főpolgármester
2. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörében eljárva kezdeményezi a kerületi önkormányzatoknál, hogy végrehajtást kérőként 2023. április 30-ig – magánszemély kötelezett esetében
a) ne kezdeményezzék lakóingatlan kiürítésének foganatosítását,
b) kezdeményezzék az esetlegesen folyamatban levő végrehajtási eljárásnak a lakóingatlan kiürítése foganatosítására kiterjedő hatállyal való felfüggesztését. határidő: azonnal felelős: főpolgármester

Déri Tibor polgármester fővárosi képviselőként és a közgyűlés tagjaként valóban támogatta, hogy a főváros a saját bérlakásai tekintetében hirdessen moratóriumot, illetve kezdeményezze a társ-önkormányzatok felé hasonló intézkedés megtételét.

A fővárosi határozat joghierarchia szempontjából nem terjed ki kötelező érvénnyel más önkormányzatokra! Súlyosan félrevezető csúsztatás azt állítani, hogy a fővárosi határozatból „egyenesen következik” egy másik önkormányzatban folyamatban lévő ügy leállítása vagy helyi moratórium kihirdetése.

Az újpesti önkormányzati lakásállományt kezelő UV Zrt. számára az Önkormányzat, mint a Zrt. tulajdonosa kizárólag Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján tud hasonló jellegű kerületi moratóriumot utasításként előírni – ahogy az a fővárosban is történt. A polgármester hatásköre erre nem terjed ki.

Az újpesti Képviselő-testület a soron következő rendes ülését – amelyen egy ilyen kerületi moratórium elrendelését tárgyalhatná – 2022. október 27. napján tartja.

Megjegyzem: a Fővárosi Közgyűlésben berepülő anyagként, helyben kiosztott határozati javaslat nem jelölte meg, hogy „Budapest Főváros Önkormányzata, mint végrehajtást kérő” mekkora bérlakás állománnyal rendelkezik, milyen a piaci-költségelvű és szociális bérlők aránya, mekkora az esetlegesen elmaradásban lévő bérlők kintlevősége vagy tartozása, illetve konkrétan a főváros hány kilakoltatást kezdeményezett és hány kiürítési eljárás van folyamatban. Az újpesti képviselő testület döntéselőkészítő anyagában ez is szerepelni fog.

KIEGÉSZÍTÉS AZ ÚJPESTI LAKÁSOKRÓL ÉS KILAKOLTATÁSOKRÓL
A fentieken túl érdemes az újpesti bérlakások helyzetéről is tudni pár dolgot:

Újpesten 96000 ember él mintegy 40.000, jobbára magántulajdonú háztartásban. Újpest Önkormányzatának tulajdonában jelenleg 1007 db lakáscélú ingatlan van, míg az Újpesti Vagyonkezelő (UV) Zrt. tulajdonában 1353. A teljes, összesen 2360 darabos lakásállományt az UV Zrt. kezeli és üzemelteti.

A teljes lakásállományból kevesebb mint 300 az ún. piaci alapon bérbeadott lakás, míg a szociális és költségelven bérbeadott lakások száma több mint 2000. A lakás bérleti díj mértékét Újpest Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 40/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szabályozza. https://www.ujpest.hu/rendeletek/2011-40.pdf

Ebből látható, hogy komfortfokozattól függően a Rendelet 5. §-a szerint szociális helyzet alapján legfeljebb 378 Ft/m2, a Rendelet 6. §-a szerint pedig költségelven legfeljebb 525 Ft/m2 árat fizetnek a bérlők. Ezen adatokból könnyen kiszámolható, hogy mondjuk egy 50 m2-es összkomfortos lakás bérleti díja is igen szerény léptékű, 26000 Ft.

A bérlők túlnyomó többsége probléma nélkül fizeti a havi bérleti díjat és évről-évre egyszerű eljárásban hosszabbítja a szerződését. A lakásbérleti szerződésnek természetesen evidens eleme, hogy a bérleti és közüzemi díjak megfizetésén túl a lakó köteles betartani a szomszédokkal és a lakóközösséggel békés együttélés normáit.

Kilakoltatások
Szeretném azonban pontosítani kilakoltatások számáról és jellegéről keringő híreket.
Teljes év – Elindított önkormányzati lakáskiürítési eljárások – Tényleges kilakoltatás
2019. – 39* egész évben – 6* (november előtt), a választást követően 0
2020. – 30 – 5
2021. – 32 – 0
2022. – 32 – 6
ÖSSZ: 94, avagy 133*

Az elindított eljárások száma nem azonos az érintett ügyfelek számával! Egyes eljárások akár 4 alkalommal is újra indultak, halasztás vagy segítségnyújtás miatt!

Vagyis összesen 11 a jelen városvezetés alatt. A 2022. októberi adatok alapján az Önkormányzati tulajdonú bérlakásokban élő hátralékos háztartások összesen 140.015.189,- Ft tartozással rendelkeznek – 187 bérlőnek van 50 ezer Ft. feletti tartozása, ez az összeg csak ezt tartalmazza.

A kilakoltatás már a végső lépés: Újpest szociális osztálya és lakásügyi osztálya közel 40 féle ügyben tud segíteni a kérelmező ügyfeleknek, közte a lakásfenntartásra is számos támogatási forma áll rendelkezésre.

Az Újpesti Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja rengeteg krízis- és szociális szolgáltatást nyújt az együttműködő, segítséget kérő és elfogadó ügyfeleknek.

A kilakoltatások hátterében a legtöbb esetben szerződésszegés áll, súlyos adminisztratív elmaradás, kezelhetetlen léptékű tartozás felhalmozása az adósságrendezésre tett kísérlet nélkül, a közösségi együttélés szabályainak folyamatos és súlyos megszegése. A kilakoltatások esetén az is egy indok lehet, hogy a bérbeadó semmilyen formában nem tudja felvenni a bérlővel a kapcsolatot, az ügyfél nem működik együtt a szociális munkásokkal, elérhetetlen, felszólító levelekre nem reagál és nem köt vagy hosszabbít szerződést.

A kilakoltatást megelőzően a Lakásügyi Osztály munkatársai, illetve Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye szociális munkásai többször kimennek a lakásra és próbálják tájékozatni és együttműködésre biztatni a nehéz helyzetbe került ügyfeleket. A kilakoltatott embereknek pedig minden esetben felajánlunk az Önkormányzat szociális segítséget! Újpest a Twist Olivér Alapítvány ( http://www.twistoliver.hu ) által fenntartott hajléktalanszállóval és az SOS Krízis Alapítvány ( http://www.soskrizis.hu ) által fenntartott családok átmeneti otthonával együttműködve minden ügyfélnek felajánl ellátást.

Egy kilakoltatás mindenki számára kudarcos, végső kényszermegoldás: Újpest szociális osztálya és lakásügyi osztálya közel 40 féle ügyben tud segíteni a kérelmező ügyfeleknek, közte a lakásfenntartásra is számos támogatási forma áll rendelkezésre.

A Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja rengeteg krízis- és szociális szolgáltatást nyújt az együttműködő, segítséget kérő és elfogadó ügyfeleknek.
Végül, elismerve a civil kurázsi és kiállás fontosságát, csak azt tudom mondani: mindenki tegye azt, amit az egyének és a közösség közvetlen és távlati érdekeit figyelembe véve, a jogokat és kötelezettségeket egyaránt szem előtt tartva valóban felelős, minden szempontból jól megfontolt és elkerülhetetlenül szükséges lépésnek gondol. Én is ezt teszem, Újpest is ezt teszi.

Ossz meg minket!